Pagdating ng mga espanol sa pilipinas Now online mobile sex chat

posted by | Leave a comment

Lumaganap ang impluwensya ng simbahan sa pamamagitan ng paghahalo ng mga kaugaliang Pilipino sa mga relihiyosong mga pagdiriwang.

Ang kolonyalismo na ginawa ng mga Kastila ay hindi masyadong madugo noong una, sapagkat ang mga lugar na kanilang sinasakop ay hindi gaanong nanlaban maliban lamang sa mga Moro.

Ang kita ng kolonya ay nanggagaling sa mga kalakalan.

Ang Galyon na galing sa Maynila ay nagbibyahe papuntang Acapulco ay naghahatid ng mga pilak at ikinakalakal sa mga teritoryong intsik.

Ang mga Kastila naman ay nagsagawa ng maigting na kampanya laban sa mga Muslim, subalit ito ay halos walang epekto hanggang sa ika 19 siglo.

Sa kolonyalismo na dala ng mga Kastila, ang simbahan at ang pamahalaan ay talagang hindi mapaghihiwalay, dahil sa ang estado ay siyang umaako sa responsabilidad ng pagpapatayo ng mga simbahan.

Leave a Reply

Videos web chat mature